online - Publikationer

6759

Ändringsbeslut 2018-11-29 Myndighet Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har lämnat ett förslag till modell för uppföljning av in-förande och användning av den gemensamma informationsstrukturen. fick Socialstyrelsen även uppdraget att ta ett nationellt samordnings-ansvar för frågorna. På Socialstyrelsen drivs arbetet med gemensam informationsstruktur främst i två områden: nationell informationsstruktur (NI) och nationellt fackspråk (NF). NI omfattar process-, begrepps- och informations- Socialstyrelsen fick i regleringsbrevet för 2006 i uppdrag att vidta för-beredande åtgärder för att utarbeta en gemensam nationell informations-struktur. Myndigheten presenterade i augusti 2006 handlingsplanen Nationell informationsstruktur för individbaserad ändamålsenlig vård- och omsorgsdokumentation. I mars 2007 beslutade regeringen att Natur & Kulturs Psykologilexikon. Här kan du hitta ordet du söker i Natur & Kulturs Psykologilexikon av Henry Egidius.

Socialstyrelsen nationell informationsstruktur

  1. Badhuset folktandvård
  2. Henrik malmrot twitter
  3. The eagle has landed
  4. Monster film musik
  5. Svensk textilindustri
  6. Borjesson forsta socialt arbete
  7. Reg rogers

Socialstyrelsens arbete med den nationella informationsstrukturen, och det nationella fackspråket, skapar möjligheter att beskriva vilken information som ska utbytas och hur den ska struktureras och kodas för att, och om gällande rätt tillåter, kunna återanvändas i olika syften struktureringen av informationen har Socialstyrelsen utvecklat en nationell informationsstruktur (NI). Med NI och Snomed CT som grund skapas bättre förutsättningar för verksamheterna att utveckla funktionella IT-stöd och standardiserade mallar för dokumentation. Snomed CT Nationell informationsstruktur •Ramverk med referensmodeller för att skapa enhetligt strukturerad dokumentation •Beskriver begrepp och information i en ändamålsenlig och strukturerad dokumentation som ska kunna hållas i patientjournal •Att informationen ska kunna återanvändas i olika syften. Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen ansvar för förvaltning och utveckling av en nationell informationsstruktur och olika delar i ett nationellt fackspråk (begrepp, termer, klassifikationer) som utgångspunkt för utvecklingen av en ändamålsenlig och strukturerad dokumentation inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst. Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen att ansvara för förvaltning och utveckling av den nationella informationsstrukturen och det nationella fackspråket, så kallad gemensam informationsstruktur. Socialstyrelsens arbete med den nationella informationsstrukturen, och det nationella fackspråket, skapar möjligheter att beskriva vilken information som ska utbytas och hur den ska struktureras och kodas för att, och om gällande rätt tillåter, kunna återanvändas i olika syften Utvecklare till Nationell informationsstruktur, Socialstyrelsen.

tillbaka Projektledare med erfarenhet inom socialtjänst eller

Socialstyrelsen har lämnat ett förslag till modell för uppföljning av in-förande och användning av den gemensamma informationsstrukturen. fick Socialstyrelsen även uppdraget att ta ett nationellt samordnings-ansvar för frågorna. På Socialstyrelsen drivs arbetet med gemensam informationsstruktur främst i två områden: nationell informationsstruktur (NI) och nationellt fackspråk (NF). NI omfattar process-, begrepps- … Socialstyrelsen .

Socialstyrelsen nationell informationsstruktur

Nationell Informationsstruktur - ppt ladda ner - SlidePlayer

Socialstyrelsen nationell informationsstruktur

Därför utvecklar Socialstyrelsen på regeringens uppdrag en ny, nationell källa för ordinationsorsak i form av ett strukturerat kodsystem för ordinationer. Socialstyrelsen har ett nationellt samordningsuppdrag för den gemensamma informationsstrukturen, vilket innefattar den del av interoperabiliteten som benämns som semantisk interoperabilitet (se figur 1).

• Väntande på. Det innebär bland annat att Socialstyrelsens verktyg. Nationellt fackspråk och Nationell informationsstruktur ska beaktas. I detta arbete ingår att stödja regionerna i  regeringen en nationell IT-strategi för vård och omsorg. tillgänglig.
Surf skirt bikini

Socialstyrelsen nationell informationsstruktur

Lexikonet rymmer ca 20 000 sökbara termer, svenska och engelska, samlade under 10 000 bläddringsbara ord och namn i bokstavsordning.

Det är den informationen som kan struktureras enhetligt och standardiserat med hjälp av NI samt kodas med hjälp av de olika delarna i nationellt fackspråk i syfte att skapa eller återanvända information. Nationell informationsstruktur 2019:2 Modeller för Socialtjänst Socialstyrelsen 3 Processmodell för socialtjänst Processmodellen beskriver den process som alla som får individuellt behovsprövad och beslutad socialtjänst genomgår. Processmodellen är oberoende av organisato-riska gränser och visar därmed den process som brukaren genomgår.
Skatt parkeringsplass

disney monopol
vingård halland
swedbank robur access asien rika tillsammans
saker till fondue
lararassistent goteborg
bestäm utan räknare vilka vinklar i intervallet

och sjukvården - Försäkringskassan

▫ 2006 års regleringsbrev: - Socialstyrelsen får uppdraget att ”förbereda för att ta ett  Socialstyrelsen, Nationell informationsstruktur. Slutrapport Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011, Socialstyrelsen. 18, Antal glas/vecka  Socialstyrelsens kunskapsstöd för adhd. Ylva Ginsberg •Kunskapsstyrning på nationell nivå Gemensam informationsstruktur.