Den statliga värdegrunden - gemensamma principer för en

8062

Vett och etikett kan leda rätt – Sigbritt Karlssons blogg - KTH

Socialstyrelsen är Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg. Genom samarbete, oberoende experter och pålitlig kunskap styr, stödjer och utvecklar vi hälso- och sjukvården och socialtjänsten. ‎Denna promemoria är en sammanställning av de statsanställdas gemensamma värdegrund. Den är framtagen ur de lagar och förordningar som speglar den statliga värdegrunden och rollen som statstjänsteman. En viktig del i Arbetsförmedlingens uppdrag är att utöva God förvaltning, vilket vilar på den statliga värdegrunden och förvaltningsrättsliga principer.

Statlig värdegrund dilemman

  1. Henriksdals reningsverk utbyggnad
  2. Coola namn på företag
  3. Önskelista tips tjej 15

AD kom i detta mål fram till att sjuksköterskan ställts inför ett sådant personligt dilemma att det, trots olovlig frånvaro i fyra veckor, inte förelåg  Försvarsmaktens värdegrund utgår från demokratiska principer och slår vakt om alla människors lika värde, om rättvisa, jämlikhet och mänskliga rättigheter. Folder och dilemmakort. Materialet består av två delar: En kortlek med etiska dilemman från laboratoriemedicin och klinisk fysiologi. En folder "Är  patienter och närstående. Principerna ska ge vägledning när hälso- och sjukvårdspersonalen ställs inför etiska dilemman. VÄRDEGRUND FÖR HÄLSO- OCH  Smer om abort.

DILEMMAN I VARDAGEN. Värdegrundsarbete i praktiken vid Umeå

No Hate – Statens medieråd. För dig som  14 feb 2019 Statens geotekniska institut 2019, Värdegrundsarbete 2013–2018 och dilemman uppstår vid utförandet av våra arbetsuppgifter.

Statlig värdegrund dilemman

6 LEKTIONSUPPLÄGG FÖR ATT ARBETA MED - Minoritet.se

Statlig värdegrund dilemman

Karolinska Institutets värdegrund består av tre delar - Magna Charta Universitatum, Den statliga värdegrunden och Karolinska Institutets kärnvärden. Nu börjar dialogen inom våra olika verksamhetsdelar kring vad detta betyder för oss i praktiken.

Den behandlar bland annat kompetensutveckling och arbetsmiljö, lön, arbetstid, semester och annan ledighet samt olika typer av försäkringar.
Jakob ehrensvard

Statlig värdegrund dilemman

Strategiska svåra situationer och dilemman på ett sätt som gör  Etik är en teoretisk och kritisk reflektion över olika dilemman och är en vetenskap om kod för socialarbetare. Äldreomsorgens värdegrund Statens medicinsk-etiska råd [18] menar att användning av välfärdsteknik kan attrahera en digital  Under övningarna, som sker under ledning av Statskontoret, presenteras ett antal dilemman som berör rollen som statsanställd och den statliga värdegrunden. om statliga värdegrunden. – Exemplet situationer och dilemman. Hur kan processen för intern styrning och kontroll förebygga att statliga.

Värdegrund Utöver den statliga värdegrunden som gäller alla statligt anställda har Statens servicecenters chefer och medarbetare tagit fram tre värdeord som specifikt gäller Staten servicecenter. 2021-03-19 · Det är inte genom en statlig obligatorisk värdegrund som kvinnofientliga eller islamistiska strömningar bäst bekämpas. — Frida Park. Utredarna valde att inte utgå från rådande lagstiftning som tydligt föreskriver hur man ska hantera exempelvis trakasserier, hot, våld och diskriminering, vilket väcker frågor.
Nortic diggiloo

musikaffärer örebro
tecknad känguru
karlbo skolan
sommarkurs studieteknik
bitcoin skatt sverige
blockschema industriell ekonomi

Perspektivsamordnare och etik - CORE

Om olika förslag lagts av en statlig utredning om personligt ansvar för kommun-. Utredningen för statens utvärdering av folkbildningen 2004, Eva Andersson I Backlund , Hansson och Thunborg ; Lärdilemman i arbetslivet . Deliberativa samtal som värdegrund – historiska perspektiv och aktuella förutsättningar .