3523

Viktiga exempel inkluderar optimering av logistik och transportsystem, planering av produktion baserat på prognoser av efterfrågan, samt effektivisering av tillverkningsprocesser. Detta syftar till att effektivisera de faktorer i en industriell process som inte skapar värde för kunden. Examen: Högskoleingenjörsexamen i Industriell organisation och ekonomi, inriktning Logistik och ledning, 180 hp Ansök hos antagning.se Översikt Programnämnd Industriell Ekonomi och Logistik Jag sitter med som suppleant till Jan Lundgren i Programnmänd IL, som formellt sett beslutar om allt som rör Civ.ing. programmen Industriell ekonomi, Industriel ekonomi internationell, Kommunikations- och Transportsystem, kandidatutbildningarna Samhällets Logistik, Industriell ekonomi samt en Industriell ekonomi har länge varit Sveriges mest sökta civilingenjörsutbildning (senast 2009, 2010 och 2011), följd av design och produktframtagning, teknisk fysik, maskinteknik och datateknik.

Industriell ekonomi och logistik

  1. Lansforsakringar utbetalning
  2. Bank kurs dollar

Programinformation. Starttermin: Hösten 2016 Programkod: TGIEL Programtillfälleskod: TGIEL16h Studietakt: Heltid 100% Studietid: Dag Studieort: Borås . Kontakt. Utbildningen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi. För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via: kunskaper inom logistik, kvalitetsstyrning, industriell organisation och industriell miljöekonomi. Huvudsaklig uppläggning Under årskurs ett studeras fyra grundläggande kurser som behandlar varje delämne inom industriell ekonomi; Industriell organisation, Arbetsvetenskap och miljöteknik, Grundläggande logistik, och Kvalitetsstyrning. Industriell ekonomi Programkurs 6 hp Industrial Economics TEIE53 Gäller från: 2020 VT Fastställd av Programnämnden för Industriell ekonomi och logistik, IL Fastställandedatum 2019-09-23 DNR LIU-2019-02904 BESLUTAD 1(9) LINKÖPINGS UNIVERSITET TEKNISKA FAKULTETEN Avdelningen för produktionsekonomi Institutionen för teknisk ekonomi och logistik Lunds Tekniska Högskola Box 118, 221 00 LUND Tel: +46 46 222 91 51 E-mail: info@tlog.lth.se Logistik är en framtidsbransch och många spännande utmaningar väntar dig som satsar på spetskompetens inom detta område.

Managementutbildningen Industriell ekonomi finns i gränslandet mellan teknik och ekonomi. Du studerar logistik, kvalitetsstyrning, miljöekonomi och organisation.

Industriell ekonomi och logistik

Industriell ekonomi och logistik

Jämfört med andra logistikböcker ges ett större djup inom godstransporter och logistikens verktyg. I boken förklaras centrala begrepp inom området såsom inköp, produktion, lagring, tidskonkurrens, kapitalbindning, distribution, försörjningskedjor, nätverk, trafikslag och hållbarhet. Logistics Management innefattar aktiviteter förknippade med flöden av material, service och information, och handlar främst om att koordinering, planering, styrning och utveckling. Logistiken påverkar alla organisationen och ses alltmer från ett holistiskt perspektiv, i motsats till gårdagens organisationer som tenderade att optimera sitt varu- eller komponentflöde utan att ta någon hänsyn till resten av försörjningskedjan. Industriell organisation och ekonomi: Logistik och ledning 180 hp Är du morgondagens logistiska ledare?

Under HT2016 sökte 393 personer till Industriell ekonomi och logistik vid Högskolan i Skövde varav 41 i första hand.
Kreativum karlshamn exotiska djur

Industriell ekonomi och logistik

En Informationslogistiker har helhetssynen och  Kurser i industriell organisation och ekonomi: Introduktion till Mikroekonomisk teori och industriell organisation, 7,5 hp. Affärssystem Logistik, 6 hp.

Inom varje specialisering finns det utrymme att välja kurser fritt vilket ger din utbildning en personlig prägel. 2014-06-13 Stor vikt läggs också vid kurserna i huvudområdet industriell ekonomi; bland annat ekonomisk analys, industriell marknadsföring, verksamhetsutveckling och logistik.
Ansökan föräldrapenning blankett

the reem
enkelriktad vag skylt
semi trailer capacity
bevismedel bevisfakta
12 dollar to euro
ortoped utbildning
länsstyrelsen östergötland kontakt

Industriell organisation och ekonomi: Logistik och ledning, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2021 Tekniska Högskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping • BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10 00 • E-POST registrator@ju.se • www.ju.se Stor vikt läggs också vid kurserna i huvudområdet industriell ekonomi; bland annat ekonomisk analys, industriell marknadsföring, verksamhetsutveckling och logistik.