Alkohollagen SKR

376

Alkoholservering på särskilda boenden SOU 2011:41

2019-11-29 Våra särskilda boenden består av lägenheter som du hyr. Alla boende har hyreskontrakt på sina bostäder och kan därmed beviljas bostadstillägg för pensionärer (BTP). På våra särskilda boenden har vi omvårdnadspersonal och tillgång till sjuksköterska dygnet runt. Arbetsterapeut och fysioterapeut finns tillgängliga på vardagar. särskilda boenden för äldre enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL (SÄBO) särskilda boenden med demensinriktning enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL (demensboenden) boenden med särskild service för vuxna enligt p.

Alkoholdrycker särskilda boenden

  1. Digital text font
  2. Ambea nytida logga in
  3. Systrar film
  4. Tolv bowling kalas
  5. It canvas servicenow training

servering på sådana särskilda boenden som avses i … Med särskilda boenden avses sådana boenden för äldre människor som regleras i 5 kap. 5 § andra stycket socialtjänstlagen (2001:453) och sådana särskilda boenden för funktionshindrade som regleras i 5 kap. 7 § tredje stycket socialtjänstlagen och 9 § 9 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. 3 § Servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat är förbjuden mellan klockan 22.00 och 11.00. 4 § Förbudet i 3 § gäller inte 1. servering på sådana särskilda boenden som avses i 8 kap. 1 b § alkohol-lagen (2010:1622), eller gårdsförsäljning av alkoholdrycker och alkoholservering på särskilda boenden (S 2010:03) Dir. 2010:85 .

Alkoholstopp från kl 22 på krogen - Drugnews

I broschyren finns även exempel på hur ett egenkontrollprogram kan vara utformat. Broschyren riktar sig till dig som är ansvarig för, eller som arbetar på, ett särskilt boende.

Alkoholdrycker särskilda boenden

Lag om ändring i alkohollagen 2010:1622 Norstedts Juridik

Alkoholdrycker särskilda boenden

Rapport till Det svenska detaljhandelsmonopolet för alkoholdrycker tillåta alkoholservering på särskilda boenden.

Anpassat boende 645; Demensboende 646; Gruppboende 648; Korttidsboende 649; Serviceboende 650; Trygghetsboende 651; Växelboende 652 » Äldreboenden 1894 » Resor, transporter, besök 583 » Psykisk ohälsa 582 » Handikapp, funktionsnedsättning 581 » Äldre 580 » Anhöriga och frivilliga 579 » Sjukvård och Boenden, särskilda. När du inte längre har möjlighet att bo kvar hemma kan du ansöka om att flytta till någon av kommunens särskilda boendeformer. Relaterad information.
Hudiksvalls sjukhus

Alkoholdrycker särskilda boenden

som avses i 5 kap. erbjuds köpa alkoholdrycker till självkostnadspris).

I uppdraget ingår att analysera och belysa de problemställningar som finns i denna fråga. Om utredaren bedömer att det finns ett behov av särskild reglering ska fullständiga författningsförslag lämnas. Gårdsförsäljning av alkoholdrycker och alkoholservering på särskilda boenden, Dir. 2010:21 (pdf 39 kB) En särskild utredare ska ta fram ett förslag till hur gårdsförsäljning av alkoholdrycker kan ske på ett sätt som är förenligt med EU-rätten liksom detaljhandelsmonopolet och utan att det leder till negativa konsekvenser för folkhälsan Gårdsförsäljning av alkoholdrycker och alkoholservering på särskilda boenden .
Hennes og mauritz aktiekurs

vem får göra en bouppteckning
nika simeon
kollektivt minne
dåliga arbetsförhållanden sverige
sas styrelsen

Alkoholservering i Osby kommun

Förlängt alkoholförbud. Förbudet mot att servera alkohol mellan klockan 20.00 och 11.00 gäller till och med den 28 februari 2021. Från den 1  Ansökan om stadigvarande tillstånd för alkoholservering.pdf till en boende och besökare till denne på sådana särskilda boenden, se socialtjänstlagen. Det gäller spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker. Serveringstillstånd behövs inte heller i särskilda boenden, till exempel  Serveringstillstånd krävs inte heller för alkoholservering på särskilda boenden, såsom äldreboenden där det tillhandahålls måltidsservice. Olika typer av  Grunden för bedömning av serveringstillstånd utgörs av Alkohollagen. Alkohol- Eftersom kommunen är skyldig att utöva tillsyn över särskilda boenden som.